انتصاب رشید فرزانه به ریاست کمیته بازرسی کیوکوشین چاپ
سه شنبه, 21 شهریور 1396 ساعت 22:34

رشید فرزانه،فرزند رشید خلخال، به عنوان رئیس کمیته بازرسی سبک کیوکوشین کاراته تزوکای کشور انتصاب شد

 

طی حکم فدراسیون کاراته جمهوری اسلامی این ابلاغ برای آقای رشید فرزانه، از اساتید بنام رشته کیوکوشین تزوکای خلخالی صادر شد.

 

http://up.khalkhalim.com/uploads/15052440909891.jpg

 

ارسال خبر و عکس : استاد علی عباسی